Monday, March 15, 2010

ഇന്നാട്ടുകാര്‍ക്ക് പെരാന്താ

.
ങ്ങനെ ഞമ്മളെ കോയിക്കോട്ടെ സാഗരിലും കേമറ പിടിച്ചു....

ഏടുന്നാ പിടിച്ചെന്നോ....??? ഇങ്ങളിതേത് ദുനിയാവിലാ....??? പറയേണ് കൊറവാ... എന്നാലും പറഞ്ഞില്ലേല്‍ മോശേല്ലേ...


നല്ലൊന്നാന്തരം ഓട്ടലാന്നു പറഞ്ഞിട്ടോ.... നല്ല ഒന്നാം നമ്പര്‍ ബിരിയാണി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ എനി ആരെങ്കിലും ആടുത്തെ മൂത്ര ചോളീല്‍ പോവ്വോ ....???? അതും പെണ്ണുങ്ങളുടെ മൂത്രപൊരേല്‍...

കോയിക്കോട്ട്‌ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബന്നിട്ടുള്ള എല്ലാരും സഗരോട്ടലിന്റെ ബിരിയാണീം.... പോരാട്ടേം.. ചിക്കനും ...... പോട്ടെ ... ചോറും അയക്കൂറ പോരിച്ചതെങ്കിലും തിന്നട്ടിണ്ടാവും..... അല്ലെങ്കില്‍ ആട്‌ന്നു ഒന്നും ത്ന്നാത്ത ആരെന്കിലുണ്ടാവ്വോ കൊയികൊട്ട് പോയോല്?? അറിഞ്ഞൂട ബാപ്പ... എന്തായാലും ഞാളും ത്‌ന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പരഞ്ഞെല്ലോം.... ബിരിയാണി ആയും പൊറോട്ടയും ചിക്കനും ആയും... ചോറും അയക്കൂറ പോരിച്ചതുമായും എല്ലോം....

ആയിനെക്കളെല്ലോം നല്ല പെരുമാറ്റായിരുന്നു ആടയ്ള്ള പണിക്കാര്‍ക്കും മാനേജ്മെന്റിനും എല്ലോം.... ശാപ്പാട് വയര്‍ നറയെ കയിച്ചിട്ടു പോയി കമ്പ്ലെന്ടു പറഞ്ഞാല്‍ പൈശ ബാങ്ങാണ്ട് ബേറെ ഏതെങ്കിലും ഒട്ടല്‍ന്നു ബിട്ഓ???? അഥവാ ബിടുന്നുന്ടെങ്കി തെന്നെ രണ്ടു ദിബസം ആട്തെ മുയുമന്‍ പണീം എട്പ്പിക്കില്ലേ... പക്കേങ്കില്‍ ഇബ്ട അങ്ങനത്തെ ഒരു കൊയപ്പോം ഇല്ലെര്‍ന്നു... ശാപ്പാടിന്നു എന്തെകിലും ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞാല്‍ മാപ്പ് പരച്ച്ലായി... മൊതലാളി ബരെ ബന്നു മാപ്പ് പറയും ബെനെങ്കില്‍... അത്രയ്ക്ക് ഡീസണ്ട്.....

കോയിക്കോട് ആശൂത്രീല്‍ ബന്നാലും...... ബീമാന താവളത്തിലേക്ക് ബന്നാലും...( അത് കൊണ്ടാക്കാനാനെങ്കില്‍ സങ്കടം മാറേനും... കൂട്ടി കൊണ്ടെരുമ്മോ സന്തോശിക്കേനും.....) സാഗരോട്ടലില്‍ ഒറപ്പായിട്ടും കേരുവേനും... അബ്ടെ എത്തിയാല്‍ ഒന്ന് മൂത്രോയിച്ച്..... ഒന്ന് മുഖോം കയ്കി... ഒന്ന് ഫ്രെശാവേനും....

പക്കേങ്കില്‍.... ഇപ്പ എന്തായി... മാനക്കേടായി...ആരിക്ക്‌...... ഓട്ടല്കാര്‍ക്കും മൂത്രോയിചോര്‍ക്കും...

കൊയപ്പം മൊത്തം ഇന്ടാക്ക്യോന്‍ താല്ക്കാലികനാനെന്നു ഒട്ടല്‍കാര്.... ആരായാലും അടിച്ചു പോളിക്കെടാന്നു പാര്ട്ടിക്കാര്...

എന്തായാലും ഇനിയിപ്പം ഓട്ടലില്‍ കേറുന്ന ആള്‍ക്കാരുടെ നെഞ്ചത്ത് ദഫ്ഫുമുട്ടായിരിക്കും... പ്രത്യേകിച്ചും പെണ്ണുങ്ങളുടെ.... എങ്ങനയാ പടച്ചോനെ ധൈര്യത്തോടെ ഒന്ന് മൂത്രോയിക്കുക... നാളെ അത് ഇന്‍റര്‍നെറ്റില്‍ ബരൂല്ല എന്ന് എന്താ ഇത്ര ഒറപ്പ്...

സാഗരോട്ടലിലേന്നല്ല കോയിക്കോട്ടെ ഒരൊറ്റ ഓട്ടലിലും ഇനിമുതല്‍ ധൈര്യത്തോടെ എങ്ങനെ പോവും... ഇല്ലെങ്കില്‍ എന്തിനു കോയിക്കോട്... ഈ ബൂമിമലയാളത്തില് എടെയാ ഒന്ന് ധൈര്യപ്പെട്ടു പോവുക... കുപ്പായോം ബ്ലൌസും ഒന്ന് കൊറച്ചു പൊന്തി പോയാല് അബ്ടെയും ബെക്കൂലെ പുള്ളേ കേമറ..

പോന്നു പെങ്ങമ്മാരെ മൂത്രോയിചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ബ്ലാടെര്‍ പൊട്ടി പോവൂന്നെ ഉള്ളൂ... മാനം പോവൂല്ല.... ഇങ്ങള് സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ഇങ്ങക്ക് കൊള്ളാം... പുതിയ കുപ്പായം മാങ്ങിയാല് പൊരേല്‍ കൊണ്ടെന്നിട്ടു ഇട്ടു നോക്കിക്കോ... പീടിയെന്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ണാടിക്കൂട്... അതും ഒരൊന്നൊന്നര കൂട് തന്നെയാ...കതകളെല്ലോം ഇങ്ങള്‍ പേപരില്‍ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ...

പിന്നെ ബെരുമൊരു സാഗരോട്ടല്കാര് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ഇതു... കോയിക്കോട് ഒരുപാടു ഓട്ടല്കളുണ്ട് നാടുകാരുടെ നാവിനും മനസ്സിനുമരിയുന്നതായിട്ട്.... കോയിക്കോട്ടെ തക്കാരം ഭയങ്കരം തന്നെയാ... കൊയിക്കൊട്ടുകാരുടെ തീറ്റയും... പണ്ടൊരു കൊയിക്കൊട്ടുകാരന്‍ നേതാവ് പറഞ്ഞത് പോലെ ഞമ്മക്ക് സഹനവും ദഹനവും കൂടുതലാണ്.. പക്കേങ്കില് ഞമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങമ്മാരെടുത്തു ബാണ്ടാത്തത് കളിച്ചാ.... അള്ളാണെ കൂറെ..... അന്റെ കാര്യം ഞമ്മളങ്ങ് സലാമാത്താക്കും...

നടക്കാവിലെ എസ് ഐ എല്ല ആയിന്ടപ്പരം ബന്നാലും...

ഇപ്പൊ ഓട്ടല്‍കാര് മാപ്പ് പറഞ്ഞു...പ്രശ്നം എങ്ങിനെയെങ്കിലും തീര്‍ക്കാനാ പ്ലാനെന്നാ കേള്‍ക്കുന്നേ... പക്കെങ്ങ്കില്‍ ഇങ്ങനത്തെ സൂക്കേടുള്ളോനെ ഞാളെന്താ ചെയ്യണ്ടേ???... അതും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തന്നോളി...

ആരെയാന്നാ...... ഈ കേമറ മേനോനെ... ഇബന്റെയൊക്കെ ചില ഭാഗങ്ങള് അങ്ങ് ബെട്ടികളയന്ടെ.... ഏതോ ഒര് കോയിക്കോടന്‍ സിലിമേല്‍ കണ്ട മാതിരി... സ്വന്തം പോരെലെ കക്കൂസിലും ഇബനോക്കെ കേമറ ബെക്കൂല എന്നാരാ കണ്ടത്...

പോന്നു ചങ്ങായിമാരെ..... കംപൂടരില്‍ നല്ല ചൂടന്‍ സീനും തപ്പി നടക്കുമ്പോള്‍ സൂചിച്ചോ.....സൊന്തം പോരക്കാരുടെ ഒന്നും കാണല്ലേ എന്ന് നന്നായി ദുഅ ഇരന്നോ...

ഈ പെരാന്ത് മാറ്റാണ്ട് ഈ നാട് നന്നാവൂല...ഒരിക്കലും നന്നാവൂല... പണ്ട് ഞാളെ സാമി പറഞ്ഞത് ശെരി തെന്ന്യാ..

ഇന്നാട്ടുകാര്‍ക്ക് പെരാന്താ ... മൂപ്പര് അത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ...പക്കേങ്കില്‍ പെരാന്തെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ശരിയായ നല്ല കാമ പെരാന്ത് തന്നെയാ ...പോരായിറ്റ് ഇപ്പൊ നല്ല കാമറ പെരാന്തും...


..

7 comments:

anez champad said...

പൈസല് പറഞ്ഞത് മുയിമ്മനും നേരാന്ന്..എല്ലാ കോയാ ഞമ്മള്‍ എനി എന്ത് ബിസ്വസിച് ഒന്നിന് പോകും. ? , ഈ പഹയന്മാരോക്കെ ഇങ്ങിനെ തൊടങ്ങിയാ ആകെ ഇടങ്ങാരാകുഅല്ലോ. കോയിക്കോട്ടെ ബാര്‍ത്ത ടീവീല് ബന്നേരം ബേജാറായി നാട്ടില് ബിളിച്ച നമ്മളെ ചെങ്ങായി, ഓന്‍ തലേന്നത്തെ ബിമാനത്തില് കേറി കൊയിക്കൊട്ടുന്നു ബന്നതാ.. റബ്ബുല്‍ ആലമീനായ തമ്പുരാന്‍ കാത്തു, ഓന്റെ ബീവിയും കുടുംബക്കരോന്നും സാഗര്‍ ഓട്ടലില്‍ പോയി കോയി ബിരിയാണി കയിചിക്കില്ലാന്നു..ബയറില്‍ കുത്താണ്ട് ബിളിക്കുന്ന ഫോണ് ബന്നപ്പോള് തന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞതാ ഇതാകെ ഇടങ്ങാരാകുന്നു. ഇപ്പൊ അയിന്റെ കൂടെ കാമറയും... ഇപ്പൊ എന്തായി??? മന്ഷന്റെ മനസ്സമാദാനം പോയി കിട്ടിയാ??? ഇല്ലേലും കൊരങ്ങന്മാരുടെ കയ്യില്‍ പൂമാല കിട്ടിയാല്‍ ഓല് പിന്നെ എന്താക്കാനാ??? അത് കൊണ്ട് നമ്മക്കും പറയാനുള്ളത് അവരവരു സൂക്ഷികാനുള്ളത് സൂക്ഷിക്ച്ചാല്‍ പിന്നെ ഗേതിക്കേണ്ടി ബരൂല..

JAMAL said...

Itil upayogicha basha evidutukarutethanu?Ithu pinvalichu kurachu nalla reethiyil aavam..athe pole ithenda A padathinte poster aano blog?ivide kodutha picture ozivakkuka.

nisar panoor said...

karyangolekke shariyaanu faisal...pakshe....aa foto onnu ozhivaakkamayirunnille...

sameervannan said...

Sagar polulla oru Hotel temporary employe appoint cheyyumbol atleast ayalude background onnu anveshikkendatharunnu.swantham ammaye konna casil achanu vendi koorumariya niravathi casil prathiyaya ee payyan orikkalum sagaril etharuthayirunnu.But ennittum iyale sahayikkanum policilum purathum alundennu kelkkumbool..niyam ethra undayalenthaa..kooyi ethra kooviyaaalum neram velukkaneel sooryan udikkuka thanne venamalloo..ivarkkokke ini eppolaaa neram velukkuka??

ഫൈസല്‍ മുഹമ്മദ് said...

കമന്റ് ചെയ്ത എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി ....

പിന്നെ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത ഫോട്ടോ... ആ സംഭവത്തോട് യോജിച്ച ഒര് ഫോട്ടോ എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അതിവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തത്.... ഇപ്പോള്‍ കുറച്ചു കൂടി നല്ല ഒര് ഫോട്ടോ ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.ആര്‍ക്കെങ്കിലും അതില്‍ വിഷമം ഉണ്ടായെങ്കില്‍ ഉദ്ധേശ ശുദ്ധിയെ ഓര്‍ത്തു മാപ്പ് തരിക.....

പിന്നെ ജമാല്‍....... ഇത് എ പടത്തിന്റെ പോസ്റര്‍ ഒന്നുമല്ല.... പിന്നെ ഈ നാട് തന്നെ വെറുമൊരു എ പടമാണെങ്കില്‍ ഈ ബ്ലോഗു അതിന്റെ പോസ്റ്റര്‍ തന്നെയാവും.... അതിന്നു ബ്ലോഗിനേയോ ബ്ലോഗ്‌ ചെയ്യുന്നവരെയോ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടു കാര്യമില്ല.
പിന്നെ എഴുതുന്ന ഭാഷ.... ഭാഷ എന്നത് എനിക്ക് എന്‍റെ മനസ്സില്‍ ഉള്ള ഒര് കാര്യം മറ്റുള്ളവരില്‍ എത്തിക്കാന്‍ മാത്രം ഉള്ള ഒര് സംഗതിയാണ്. അത് എനിക്കും വായിക്കുന്നവര്‍ക്കും മാത്രം മനസ്സിലായാല്‍ മതി.

പിന്നെ വല്ലവര്‍ക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കില്‍ അത് എത്രപേര്‍ക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഭാഷയുടെ പോരായ്മ. കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ക്ക് മനസ്സിലായെങ്കില്‍ പിന്നെ അത് ഭാഷയുടെ കുഴപ്പമല്ല ... പകരം മനസ്സിലാവാതവരുടെ കുഴപ്പം മാത്രമായിരിക്കും.. കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കില്‍ അത് എഴുതിയവന്റെയും ഭാഷയുടെയും കുഴപ്പം തന്നെയാണ്..

പക്ഷെ കുഴപ്പം മാത്രം കണ്ടെത്താനുള്ള ചിലരുടെ മാനസിക വൈകല്യം... അതും ഇപ്പറഞ്ഞ ചില പെരാന്തുകളില്‍ പെട്ടതാ...കാമ പെരാന്ത് പോലെ....

Rafeek Patinharayil said...

"പോന്നു ചങ്ങായിമാരെ..... കംപൂടരില്‍ നല്ല ചൂടന്‍ സീനും തപ്പി നടക്കുമ്പോള്‍ സൂചിച്ചോ.....സൊന്തം പോരക്കാരുടെ ഒന്നും കാണല്ലേ എന്ന് നന്നായി ദുഅ ഇരന്നോ..."

Dear Faisal
Don’t sense that the blog readers are penetrating for hot stuff in computer.And I confused the relevancy of the language which you used in this post.
We don’t be expecting such outline from a moderator. Sorry if I am wrong

ഫൈസല്‍ മുഹമ്മദ് said...

dear rafeeq...

thank you for your valuable comments.. but through this lines i din't finger point to anyone.. but it was used as a common word which simply shows the seriousness of the current situation..

the other thing is the language... pls take it as a Colloquial tone of voice... everyone should understand ... thatsall...

one more thing... moderator for this blog is not only me but its a team work of 3-4 people from different part of the world....i mean from different countries and all are moderating this blog using the same login name as administrator...

once again thank you and hope your kind cooperation...

with regards

faizal mohammed